Loading...

Khulna

Pouroshava List

Pouroshova
Paikgacha
Chalna
Khulna At a Glance
Area: 4394km2
Upazila Road: 692.81 km
Union Road: 493.61Km
Village Road: 1921.4Km VA
3193.93Km VB
Population: 2334285
Density: 537 per sq kmKm2
Literacy: 43.90%
No. of Upazila: 9
No. of Union: 68
No. of Pourashava: 2
No. of Primary School: 2408
No. of High School: 830
No. of College: 50
Procurment, Khulna